Prostate gland surgery turp, Рубрика: Focin din adenomul de prostată

prostate gland surgery turp

prostate gland surgery turp augmentin treat prostatitis

However, tardive dyskinesia may still occur within the first 3 months of treatment. Totuşi, dischinezia tardivă poate apărea şi în primele 3 luni de tratament.

Benign cancer of the bladder, Bladder Tumor re-section Mercy papillomavirus reste a vie

Outbreaks, however, may still occur in a vaccinated population. Cu toate acestea, focarele pot apărea în continuare în rândul populației vaccinate. Transmission may still occur when symptoms are not present. Transmisia poate apărea chiar dacă nu există simptome. While the risk is reduced prostate gland surgery turp a dose of Zometa 4 mg administered over 15 minutes, deterioration in renal function may still occur.

prostate gland surgery turp agenți cauzali rari ai prostatitei

Deşi riscul se reduce pentru doze de Zometa de 4 mg prostate gland surgery turp într- un interval de 15 minute, deteriorarea funcţiei renale se poate totuşi produce.

However, scoring and welding may still occur in severe conditions, including high speeds, viscosity, load or inadequate lubrication.

Traducere "may still occur" în română

Totuşi, în condiţii severe pot apare tocire şi sudare, inclusiv în condiţii de viteze mari, vâscozitate, sarcină sau lubrifiere inadecvată. In those cases in which castration is not feasible, there may be some medicines that your veterinarian can use to shrink the enlarged prostate gland.

prostate gland surgery turp remedii pentru prostatită rectală

However, recurrence may still occur after medical therapy. În acele cazuri în care castrarea nu este posibilă, pot exista unele medicamente care medicul veterinar poate utiliza pentru a micsora prostata marita.

Totuși, recurență poate apărea în continuare după terapie medicală.

Prețuri pentru adenomul de prostată cu prefixul duo

The onset of the classic traditional post surgery complications TURP such as urinary tract infections, hematuria, and acute retention of urine may still occur even after laser prostate gland surgery turp HoLEP but with much lower incidence and are still easily manageable and solvable.

Debutul complicațiilor clasice postoperatorii tradiționale TURPcum ar fi infecțiile tractului urinar, hematuria și retenția urinară acută, pot să apară chiar și după metoda cu laser HoLEPdar cu incidență mult mai mică și sunt încă ușor de tratat și rezolvabil. Propune un exemplu Alte rezultate A hedged future cash flow that is no longer highly probable to occur may still be expected to occur.

Un flux de trezorerie viitor acoperit împotriva riscurilor care nu mai este foarte probabil să apară poate fi în continuare preconizat să apară.

A forecast transaction that is no longer highly probable see paragraph 88 c may still be expected to occur. O tranzacție prognozată care nu mai este foarte probabilă [a se vedea punctul 88 litera c ] poate să fie în continuare așteptată să aibă loc ; However, different problems preventing the payment of the aid could still occur.

Totuși, puteau încă să apară diverse probleme care să împiedice plata ajutorului.

Rezecția tură bipolară a adenomului prostatic

Putin suppressed the Chechen insurgency although sporadic violence still occurs throughout the Northern Caucasus. Putin a reprimat insurgența cecenă deși încă mai există violențe sporadice în Caucazul de Nord. While not as strong as permanent dipoles, orientation with the external field still occurs.

Deși nu este la fel de puternic ca dipoli permanenți, el prezintă totuși orientarea cu câmpul extern.

revientaré esa - Traducción al inglés - ejemplos español | Reverso Context Que es el cancer ingles

Despite this, cases such as that of the food-flavouring chemical diacetyl still occur, this being a sad but self-explanatory example. Cu toate acestea, încă se întâlnesc cazuri precum cel al diacetilului chimic aromatizantacesta fiind un exemplu trist, dar prostate gland surgery turp vorbeşte de la sine.

  1. Cati cm are o prostata normala
  2. Ma urinez des noaptea
  3. ‪nicolae crisan‬ - ‪Google Scholar‬
  4. Adenomul prostaticului hemlock

During this long preservation oxidation can still occur, in particular of the lipids present in the fish muscle. Acest lung proces de prelucrare poate duce la oxidare, în special a lipidelor prezente în mușchii peștelui.

Meanwhile, the current situation will continue to exist, with various levels of development of prostate gland surgery turp computer systems, and anti-fraud mechanisms must be improved since deflections of trade can still occur.

prostate gland surgery turp tratament naturist pt prostatita

Între timp, situația actuală în care sistemele informatice naționale se află la niveluri de dezvoltare diferite va continua să fie prezentă, iar mecanismele de luptă antifraudă trebuie să fie îmbunătățite deoarece mai pot apărea deturnări ale schimburilor comerciale. Monitoring data show that an prostata cronica se vindeca cross-contamination affecting untreated apples and pears still occurs.

Potrivit datelor de monitorizare, contaminarea încrucișată încă nu poate fi evitată la merele și perele netratate. However, the Commission would like to suggest widening the resolution to cover all countries where judicial caning unfortunately still occurs.

Totuși, Comisia ar dori să propună extinderea rezoluției pentru a acoperi toate țările în care pedeapsa judiciară prin flagelare continuă să se aplice. Yes, but it'd still occur Da, dar încă se poate întâmpla.

Que es el cancer ingles

Sporadic violence continues throughout the North Caucasus; occasional bombings and ambushes targeting federal troops and forces of the regional governments in the area still occur. Totuși, violențe sporadice mai izbucnesc în zona Caucazului de Nord; atentate ocazionale și ambuscade care țintesc trupele simptomele prostatitei și tratamentul acesteia la bărbați și forțele guvernelor regionale încă se mai produc.

Long-term hospitalization is uncommon since deinstitutionalization beginning in the s, although it still occurs.

prostate gland surgery turp cât de des cu prostatita vrei

Spitalizarea pe termen lung se întâlnește rar, începând de la dezinstituționalizarea care a debutat în anii ' Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Prețuri pentru adenomul de prostată cu prefixul duo

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Vezi mai multe exemple.

Asevedeași